Drnovšek, R., Milavec Kapun, M. in Kvas, A. (2023) „Strokovna podpora neformalnim oskrbovalcem v domačem okolju: integrativni pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 57(3), str. 194–205. doi: 10.14528/snr.2023.57.3.3165.