Ažman, M. (2022) „Kadrovski standardi in normativi kot ogrodje za zagotavljanje kakovosti in varnosti tudi v zdravstveni negi in babištvu“, Obzornik zdravstvene nege, 56(1), str. 4–8. doi: 10.14528/snr.2022.56.1.3170.