Bahun, M. in Jeriček Klanšček, H. (2023) „Doživljanje neizvedene zdravstvene nege pri medicinskih sestrah: integrativni pregled literature“, Obzornik zdravstvene nege, 57(1), str. 43–52. doi: 10.14528/snr.2023.57.1.3173.