Jug Došler, A., Mivšek, A. P. ., Prelec, A., Stanek Zidarič, T. in Skubic, M. (2023) „Predporodna in poporodna obravnava žensk v Sloveniji: presečna raziskava“, Obzornik zdravstvene nege, 57(3), str. 164–174. doi: 10.14528/snr.2023.57.3.3195.