Halkoaho, A., Smolander, N. ., Caples, M. ., Dante, A. ., Petrucci, C. in Milavec Kapun, M. (2023) „Genomsko podprta zdravstvena nega: prihodnost zdravstvene nege“, Obzornik zdravstvene nege, 57(1), str. 4–7. doi: 10.14528/snr.2023.57.1.3223.