Gabrovec, B. in Lobnikar, B. (2014) „Organizacijski model zagotavljanja varnosti in kakovosti obravnave agresije pri pacientu z duševno motnjo v zdravstveni negi na področju psihiatrije v Sloveniji“, Obzornik zdravstvene nege, 48(4). doi: 10.14528/snr.2014.48.4.33.