Novak, F. (1956) „Poročilo o 3. kongresu ginekologov in porodničarjev flrj v Ljubljani“, Obzornik zdravstvene nege, 3(3), str. 129–133. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/403 (Pridobljeno: 18 julij 2024).