Kobe; Anon, S. (1961) „Med zakoni in uredbami: kaj nam prinašata zvezni zakon o organizaciji zdravstvene službe in pa osnutek zakona o zdravststvenem varstvu in organizaciji zdravstvene službe v LRS; zakon o rejništvu“, Obzornik zdravstvene nege, 8(1/2), str. 71–76. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/593 (Pridobljeno: 7 julij 2022).