Gabrovec, B. (2015) „Prevalenca nasilja nad zaposlenimi v reševalnih službah“, Obzornik zdravstvene nege, 49(4). doi: 10.14528/snr.2015.49.4.60.