Vrbnjak, D., Pahor, D., Štiglic, G. in Pajnkihar, M. (2016) „Vsebinska veljavnost in notranja zanesljivost slovenske različice anketnega vprašalnika o napakah pri dajanju zdravil v zdravstveni negi“, Obzornik zdravstvene nege, 50(1). doi: 10.14528/snr.2016.50.1.69.