Breda Möschl, prevod/transl. (1969) „O negi bolnika po smernicah svetovne zdravstvene organizacije: (nadaljevanje)“, Obzornik zdravstvene nege, 3(2), str. 64–68. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/704 (Pridobljeno: 5 februar 2023).