1.
Merljak N. Jubilejna skupščina Zveze društev medicinskih sester Slovenije: 50. obletnica ustanovitve šole za medicinske sestre na Slovenskem. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1974 [citirano 7. julij 2022];8(3):158-61. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1011