1.
Pridgar M. Jubilejna skupščina Zveze društev medicinskih sester Slovenije: delo medicinske sestre. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1974 [citirano 4. julij 2022];8(3):166-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1014