1.
Anon. Jubilejna skupščina Zveze društev medicinskih sester Slovenije: podelitev zlatih znakov priznanja, tj. zlatih sestrskih značk. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1974 [citirano 29. junij 2022];8(3):169-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1016