1.
šlajmer - Japelj M, Krivec M. Priprave učencev zdravstvenih šol za zdravstvenovzgojno delo v družini. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 1975 [citirano 22. junij 2024];9(2):112-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1063