1.
Bučan E, Bregar B. Uporaba novih psihoaktivnih snovi med študenti zdravstvenih in pedagoških poklicev. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 15. marec 2017 [citirano 23. maj 2024];51(1):42-51. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/109