1.
Radivo M, Pucer P, Poklar Vatovec T. Prehranjevalne navade in telesna aktivnost dijakov primorsko-notranjske regije. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. december 2016 [citirano 2. april 2023];50(4). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/114