1.
Ljubič A, Štemberger Kolnik T. Prednosti metode Montessori pri obravnavi oseb z demenco. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 15. marec 2017 [citirano 29. maj 2023];51(1):75-88. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/117