1.
Gregorin J, Ramšak Pajk J. Stališča in izkušnje žensk z menopavzalnim obdobjem in njihov odnos do zdravja: opisna raziskava. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. december 2016 [citirano 17. junij 2024];50(4). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/119