1.
Vuga S, Jarnovič N. Patronažna služba - pomemben člen v zdravstvenem varstvu: razgovor z višjo med. sestro silvo vuga. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 1978 [citirano 23. julij 2024];12(3/4):172-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1277