1.
Kadenšek K, Bregar B. Razumevanje vloge medicinske sestre pri spremembi življenjskega sloga posameznikov, v preteklosti odvisnih od prepovedanih drog. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 20. junij 2017 [citirano 3. julij 2022];51(2):124–133. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/137