1.
Jeriček Klanšček H, Koprivnikar H, Zorko M, Zupanič T. Z zdravjem povezana vedenja med mladostniki v Sloveniji: glavni rezultati iz leta 2010 in trendi od 2002 do 2010. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 3. april 2014 [citirano 18. april 2024];48(1). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/14