1.
Vuga S. Nega bolnika na domu v SR Sloveniji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1980 [citirano 30. januar 2023];14(4):229-33. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1426