1.
Vuga S. Patronažna služba v izrednih razmerah - II. del: delovanje patronažne službe v Splošni ljudski obrambi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1982 [citirano 29. junij 2022];16(4/5):223-35. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1540