1.
Šlajmer-Japelj; Darko Matjašič M. Novosti - izkušnje - pobude. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1982 [citirano 7. julij 2022];16(4/5):255-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1544