1.
Prelec A, Verdenik I, Poat A. Primerjava pojavnosti medicinskih intervencij in porodnih izidov pri nizkorizičnih prvorodnicah v samostojni babiški enoti in porodni enoti. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 21. junij 2014 [citirano 28. januar 2022];48(3). Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/16