1.
Urh N, Babnik K, Rebec D, Poklar Vatovec T. Ocena prehranskega stanja starejših v socialnovarstvenem zavodu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 25. september 2017 [citirano 13. april 2024];51(3):207-18. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/167