1.
Domajnko N, Grbec V, Kavalič S. Uresničevanje usmerjenega izobraževanja na področju zdravstvene nege. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1985 [citirano 21. maj 2024];19(5):267-73. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1675