1.
Velikajne A. Obravnava razvojno motenih otrok v otroŇ°kem dispanzerju. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1987 [citirano 18. julij 2024];21(1/2):29-34. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1738