1.
Klemenc D, Zver L, Krist A, Smolič M. Zdravstvena nega bolnika s stomo. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1988 [citirano 18. april 2024];22(1/2):17-26. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1776