1.
Oblak T, Skela-Savič B. Odnos zaposlenih v operacijski zdravstveni negi do usposabljanja novozaposlenih na delovnem mestu: primer ene organizacije. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 25. september 2017 [citirano 23. maj 2024];51(3):190-206. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/178