1.
Meklav K, Flis V, Stričević J, Sruk V. Diabetično stopalo kot zaplet sladkorne bolezni. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 16. september 2018 [citirano 29. november 2021];52(3):168–176. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/185