1.
Peršolja M, Mišmaš A, Jurdana M. Povezava med neprespanostjo in delazmožnostjo zaposlenih v zdravstveni negi. OZN [Internet]. 14mar.2018 [citirano 29maj2020];52(1):8-7. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/186