1.
Grbec V, Pahor; Uredništvo/Editorial Board M. Novosti - izkušnje - pobude. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1992 [citirano 22. maj 2024];26(1/2):63-74. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1937