1.
Škerbinek L. Uvodnik: razmejitev zdravstvene nege. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1993 [citirano 16. maj 2022];27(1/2):1-43. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1974