1.
Franovič A. Zdrastvena rekreacija v naravnih zdraviliščih slovenije. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1993 [citirano 24. april 2024];27(1/2):61-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/1977