1.
Škerbinek L, Kogovšek B. Pet let skupine s »pomembnim drugim«. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 1994 [citirano 28. maj 2022];28(3/4):81-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2020