1.
Čosić K. Posebnosti procesa zdravstvene nege v centru za izvenbolnišnične psihiatrične dejavnosti. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1995 [citirano 26. maj 2024];29(5/6):175-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2078