1.
Zupančič V, Ljubič A, Milavec Kapun M, Štemberger Kolnik T. Raziskovanje na področju patronažne zdravstvene nege v Sloveniji v obdobju od 2007 do 2016. OZN [Internet]. 16dec.2018 [citirano 17jun.2019];52(4):264–281. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/211