1.
Skoherne M, Mihelič-Zajec A, Dahmane-Gošnak R. Visokostrokovni študijski program zdravstvene nege, porodniškoginekološka smer: splošni podatki o programu ter primerjava z nekaterimi programi v tujini. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 1997 [citirano 4. julij 2022];31(5/6):239-44. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2181