1.
Dornik E. Zdravstvena nega in zdravstvena vzgoja pri paraplegiku. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1998 [citirano 20. junij 2024];32(1/2):35-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2194