1.
Šantej M. Neformalno socialnopedagoško delo v srednji zdravstveni šoli celje. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 1998 [citirano 22. maj 2022];32(1/2):55-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2198