1.
Nemec U, Pajnkihar M, Šostar Turk S, Klanjšek P, Košič A. Samoobvladovanje kronične bolečine. OZN [Internet]. 15mar.2019 [citirano 29maj2020];53(1):70-7. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/221