1.
Nemec U, Pajnkihar M, Šostar Turk S, Klanjšek P, Košič A. Samoobvladovanje kronične bolečine: strategija stimulacije. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 15. marec 2019 [citirano 29. november 2021];53(1):70-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/221