1.
Filej B. Zdravje za vse za 21. stoletje. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 1999 [citirano 15. julij 2024];33(3/4):165-70. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2272