1.
Skela-Savič B, Gabrovec B. Management krhkosti na ravni posameznika – Preventiva pred krhkostjo. OZN [Internet]. 16dec.2018 [citirano 17jun.2019];52(4):252–263. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/228