1.
Rosenstein M, Pahor M. Zdravje in zdravstvo v luči socioloških raziskav. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 2000 [citirano 29. junij 2022];34(1/2):5-9. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2300