1.
Balaban M, Zaletel M. Vpliv zdravstvene vzgoje na prehrano osnovnoŇ°olca. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2000 [citirano 30. januar 2023];34(3/4):143-9. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2322