1.
Urbančič K. Teoretična izhodišča in načrt akcijske raziskave procesa zdravstveno vzgojnega svetovanja staršem. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 2001 [citirano 19. maj 2024];35(1/2):5-11. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2340