1.
Klemenc D. Uvodnik: za življenje (in delo) v nenasilni družbi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2001 [citirano 14. avgust 2022];35(5):161-2. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2359